Videos & podcast

The Six Principles of the Abolitionist Approach

2016-08-22 14:55 #0 av: veggie4every1

"Prof. Gary L. Francione & Prof. Anna Charlton
The 6 Principles of the Abolitionist Approach to Animal Rights
World Vegan Summit II"

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-08-27 21:25 #1 av: Gen

Jag tycker det här är en av de mest spännande delarna i djurrättsrörelsen. Konflikten mellan de som förespråkar successiv reform och de som förespråkar ett tvärt-avskaffande. Själv är jag kluven men lutar åt successiv reform. Det är egentligen en rent empirisk fråga, eftersom alla är överens om målet. Vad är det mest effektiva sättet att nå målet om djurens frigörelse? Är det gradvisa förbättringar, eller är det ett absolut-förbud? 

Ena lägret menar att successiva förbättringar vaggar människor in i en uppfattning att allt är bra och hämmar verklig framgång, andra lägret menar att de successiva förbättringarna har dramatisk reell effekt för de individer som idag har det bedrövligt, och allt för vittgående kampanjer är orealistiska och istället hämmar en möjlig verklig förbättring för alla individer här och nu som kan få det bättre. 

Jag tycker att om man tittar på hur slaveriet faktiskt avskaffades så skedde det i två steg, först ett avskaffande av handel, sen ett ägande-förbud. Bakgrunden till den utvecklingen i västvärlden vilar på en kristen föreställning om människan som skapad i guds avbild, och sedan diplomatiskt tryck mot övriga länder. 

Jag tror att utan en gemensam bild av verkligheten, likt den kristna om människan skapad i guds avbild, är både ett totalt avskaffande av handel med djur, och ett totalt avskaffande av ägande orealistiskt. Därför tror jag inte på abolutionistiska kampanjer idag. Eller kanske mer nyanserat: jag tror lika mycket på alla kampanjer som sprider den bild av verkligheten där alla kännande varelser är värda samma hänsynstagande oberoende av arttillhörighet. Denna bild tror jag kan spridas både genom kampanjer för reform, och kampanjer för avskaffande. 

Anmäl
2016-09-01 12:04 #2 av: veggie4every1

Med lite knappt om tid så låter jag det här klippet tala om vad jag tycker om att lägga tid och pengar på reformerGlad

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-01 15:33 #3 av: landsbygdsbo

Den verkliga orsaken till att man slutligen i Europa lyckades lagstifta bort slaveriet var nog industrialismens genombrott.

Det var mer lönsamt att betala arbetare som i sin tur fick betala för boende och mat/kläder, än att hålla dem som slavar och då stå för boende, mat/kläder och bevakning. Inom jordbruket var det billigare att betala under de två intensiva perioderna, skörd o sådd än att hålla med mat, husrum o kläder hela året.

Att så var fallet ser man ju på att bomullen inte blev så mycket dyrare efter sydstaternas fall.

Man kompenserade mer än väl genom att höja arbetsprestationen hos de nu fria ackordsarbetarna...

Vilket alltså tyder på att ett avskaffande av det ni kallar slaveriet för djuren inte kommer att styras av politisk kamp utan mer av ekonomiska beslut.

När marknaden för kött, skinn, päls, ull, ägg o slemprodukter försvinner. Ja då försvinner intresset och incitamentet för animalieproduktion.

Anmäl
2016-09-02 14:40 #4 av: veggie4every1

#3 "När marknaden för kött, skinn, päls, ull, ägg o slemprodukter försvinner. Ja då försvinner intresset och incitamentet för animalieproduktion."

Jag håller faktiskt helt med dig där landsbygdsbo, vilket inte är så oftaSkrattar

Ju fler som blir veganer ju mindre efterfrågan på animaliska produkter givetvis. Reformer minskar dock inte intresset för animalier utan upprätthåller intresset som redan finns av reformerade animalier (alla gillar djurskydd), upprätthåller intresset av djur som produkter och upprätthåller intresset för animalieproduktion.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-02 14:52 #5 av: landsbygdsbo

#4

Men när man hör folk som säger att slaveriet avskaffades av moraliska, etiska o rättviseskäl, ja då måste man opponera sig. för grundorsaken var en strukturomvandling från jordbruks till industrisamhälle.

Och i det senare kan inte slavar konkurrera med utbildad arbetskraft.

Samma sak gäller ju konsumtion av animalieproduktion. Det är inte en etisk frälsning som kommer att avgöra, det är krassa ekonomiska frågor.

Anmäl
2016-09-02 17:56 #6 av: landsbygdsbo

#4 Du menar alltså att ett utvidgat djurskydd, hårdare regler för animalieproduktion är kontraproduktivt för ett införande, på sikt av ett veganskt samhälle?

Är det då inte lite cyniskt att acceptera djurs merlidandende bara för att vinna politiska poäng?

Anmäl
2016-09-02 22:42 #7 av: veggie4every1

#6 Djurskyddsreformer är industriernas svar på konsumenternas ökade medvetenhet och de  reformer som görs ökar industriernas vinst. Ingen blir rik av självdöda och sjuka djur utan det är i industriernas eget bästa intresse och det gör att de lättare säljer sina produkter eftersom det är "glada" djur som utnyttjas och dödas på ett "humant" sätt.

Vi behöver inga kampanjer för djurskyddsreformer, vi behöver skifta debatten till att istället ifrågasätta varför vi utnyttjar och dödar 60-70 miljarder djur per år överhuvudtaget.

Bra podcast om djurskydd här.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-03 08:12 #8 av: landsbygdsbo

#6

"Vi behöver inga kampanjer för djurskyddsreformer,"

Du vet, och jag vet att det lär dröja länge innan människan slutar utnyttja djur. Som mat, som skinnprodukter, som arbetskraft  eller som ersättning för mänskligt sällskap.

Ska vi fram till dess strunta i hur människan hanterar djur?

Där delar jag inte din åsikt. Jag anser att vi i varje givet ögonblick under alla givna förutsättningar ska göra vad vi kan för att ge djuren respekt och ett så drägligt liv som möjligt.

Att luta sig bakåt och säga att vi ska fokusera på en annan typ av debatt och lämna dessa djur i sticket fram till dess nirvana är uppnått, nej det är inte renhårigt.

Anmäl
2016-09-03 11:30 #9 av: veggie4every1

#8 Är det verkligen det som jag skrev? Att vi ska luta oss tillbaka och strunta i hur vi hanterar djuren?

Nej, så klart att jag inte skrev det. Jag skrev att reformer sker ändå pga av att det är i industriernas bästa intresse som svar på konsumenternas ökade medvetenhet. Men dessa reformer kommer inte att avskaffa djurförtrycket.

Vi behöver ändra debatten från djurskydd och fortsatt exploatering till djurrätt och avskaffad exploatering. Vi behöver strypa efterfrågan på animalier, inte öka efterfrågan på "humant" exploaterade animalier.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-03 11:53 #10 av: landsbygdsbo

#9

jag skrev ett svar : "Att luta sig bakåt och säga att vi ska fokusera på en annan typ av debatt och lämna dessa djur i sticket fram till dess nirvana är uppnått, nej det är inte renhårigt."

på det du skrev:"-Vi behöver inga kampanjer för djurskyddsreformer, vi behöver skifta debatten till att istället ifrågasätta varför vi utnyttjar och dödar 60-70 miljarder djur per år överhuvudtaget."

Men det är klart jag kanske missuppfattar dig, du kanske trots allt anser det vara ok att hela tiden arbeta för ett utökat djurskydd och bättre villkor för de djur som vi hållerCool

Anmäl
2016-09-03 12:27 #11 av: veggie4every1

#10 Jag vet vad du skrev och förhoppningsvis förstår du mitt svar som inte betyder att strunta i hur människan hanterar djuren.

"reformer sker ändå pga av att det är i industriernas bästa intresse som svar på konsumenternas ökade medvetenhet. Men dessa reformer kommer inte att avskaffa djurförtrycket.

Vi behöver ändra debatten från djurskydd och fortsatt exploatering till djurrätt och avskaffad exploatering. Vi behöver strypa efterfrågan på animalier, inte öka efterfrågan på "humant" exploaterade animalier."

Det förstås inte i ditt intresse att strypa efterfrågan på animalier och jag förstår att ditt intresse ligger i djurskydd och fortsatt exploatering. Men som du själv skriver så är det konsumenterna och ekonomiska intressen som styr och det som intresserar mig är att få människor att inse att istället för att äta ägg från frigående höns så kan de skippa äggen helt (som exempel).

Men det betyder inte att jag inte bryr mig om hur djuren har det.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-03 13:17 #12 av: landsbygdsbo

#11

Då ska vi alltså i fortsättningen (gemensamt?) arbeta för ett utvidgat o förbättrat djurskydd, att förbättra villkoren för de djur vi väljer att bruka som mat, råvaror eller bara för sällskap?

Eller hoppar du av det arbetet för att koncentrera dig på att omstrukturera hela vårt samhället till ett "vegansamhälle"

Jag förstår kluvenheten inför problematiken, är väl därför jag belyser den Skämtar

Anmäl
2016-09-03 18:26 #13 av: veggie4every1

#12 Vi ska i fortsättningen skifta debatten från att förbättra villkoren för de individer som vi förtrycker till att belysa att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer överhuvudtaget.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-03 20:59 #14 av: landsbygdsbo

#13

Att luta sig bakåt och säga att vi ska fokusera på en annan typ av debatt och lämna dessa djur i sticket fram till dess nirvana är uppnått, nej det är inte renhårigt.

?

Jo därför att de flesta av oss inser att det lär dröja många år innan ens häften av alla i Sverige är vad man idag beskriver som veganer.

Lika länge + några år därtill dröjer det innan animalieproduktionen så som vi känner den idag är avslutat-

Därför ska vi fortsätta jobba för ständigt bättre villkor för djuren.

Anmäl
2016-09-03 22:16 #15 av: Dex

#14 Jag undrar om du missuppfattar med flit?

Anmäl
2016-09-03 22:30 #16 av: landsbygdsbo

#15 Jag undrar om det verkligen är en missuppfattning. Du är ju tämligen klar:

"-Vi ska i fortsättningen skifta debatten från att förbättra villkoren för de individer som vi förtrycker till att belysa att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer överhuvudtaget."

Vilket ja (det medges) lite provokativt tolkar som "-Att luta sig bakåt och säga att vi ska fokusera på en annan typ av debatt "

Om jag tolkar fel, kan du inte då förklara lite närmare Skämtar

Anmäl
2016-09-04 01:00 #17 av: Dex

#16 Fast det där har inte jag skrivit så. Men jag fattar ändå vad det står, men det verkar inte du göra så därför undrar jag om du missuppfattar med flit eller om du verkligen inte begriper vad det står?

Fattar du inte det här? "reformer sker ändå pga av att det är i industriernas bästa intresse som svar på konsumenternas ökade medvetenhet. Men dessa reformer kommer inte att avskaffa djurförtrycket."

Så om man nu vill avskaffa djurförtrycket tycker du då att det är det effektivaste sättet att jobba på reformer? Reformer sker ändå, förstått? 

Anmäl
2016-09-04 10:35 #18 av: landsbygdsbo

#17 vem har då skrivit att man ska växla fokus på debatten, från djurskydd till veganism?

""-Vi ska i fortsättningen skifta debatten från att förbättra villkoren för de individer som vi förtrycker till att belysa att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer överhuvudtaget.""

Djurskyddsreformer fördyrar animalieproduktionen, de problem som täta besättningar innebär avhjälps med antibiotika. att misshandla djur vid transporter och släkt ger marginella förluster jämfört med det högre kapacitetsutnyttjande den bidrar till.

Du har målat in dig i ett hörn.

När du ställde djurskydd mot veganprincipen.

Ty det ena förhindrar inte det andra i dagsläget då en minoritet köper vegantanken, men en majoritet(i Sverige) köper tanken på en strängare djurskyddslagstiftning.

PS om reformer sker ändå, varför varierar då djurskyddet så mycket, bara inom EU, eller mellan våra närmaste grannländer?

Reformer sker efter det att allmänheten i tillräckligt stort antal tryckt på.

Om vegan-anhängarna blir tillräckligt många så kommer samma processer även att omfatta deras idéer.   Det är demokratins grundlagar så att säga. Skämtar

Anmäl
2016-09-04 10:35 #19 av: Gen

#17 reformer sker väl inte av sig självt heller? Det är ju just årtionden av hårt arbete från aktivister, djurskydd- och djurrättsorganisatoner som leder till ökad medvetenhet och krav från konsumenter och politiker. Det driver sedan fram reformer.

Anmäl
2016-09-04 12:39 #20 av: veggie4every1

#18 Det var jag som skrev det, inte Dex.

Nu svarar du på #19s fråga med "Reformer sker efter det att allmänheten i tillräckligt stort antal tryckt på."

Det är det jag också säger och de allra flesta är i vårt land idag år 2016 överens om om att djur ska leva goda djurliv. Om vi gör en undersökning om hur många i Sverige som anser att djur ska leva dåliga liv så är jag säker på att det är ytterst få som svarar att de tycker det. Organisationerna, staten, industrierna och konsumenterna tycker alla att djur ska leva goda liv. Samtidigt som de flesta tycker att det är acceptabelt att döda de här djuren som lever goda liv.

Allmänheten trycker på ändå i länder som vårt = djurskyddsreformer sker ändå och djurutnyttjandet och djurförtrycket utövas i djurskyddets namn och de flesta tycker att det är bra gjort. Vårt samvete är rent när vi utnyttjar och dödar djuren för vi har ju bra djurskydd. Känner vi att samvetet trycker på så kan vi alltid förbättra djurens situation något igen och igen och igen, lite i taget så blir allt bra. Vi är dock överens om att djuren måste dö för vår skull.

"Om vegan-anhängarna blir tillräckligt många så kommer samma processer även att omfatta deras idéer."

Ja, precis. Därför är det effektivaste att arbeta för att människor ska bli veganer när man vill avskaffa djurförtrycket. Vilket betyder att ge en moralisk insikt att det är fel att förtrycka andra individer på grund av den art de tillhör. Det nu dags att skifta debatten och diskutera och arbeta för ett avskaffande för förtrycket istället för mer halm i boxen eller kortare transportsträcka till slakteriet.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-04 13:13 #21 av: landsbygdsbo

#20 då står alltså vi normala medborgare inför valet att

1 Arbeta för ett bättre djurskydd och lämna vegan-iden till framtiden

eller

2 Strunta i Djurskyddet och arbeta för vegan-iden som kanske kan komma att genomföras i framtiden.

För mig och de flesta är valet okomplicerat och  enkelt. Att arbeta för ett bättre djurskydd NU!

Anmäl
2016-09-04 18:57 #22 av: Dex

#21 Du har inte fattat att djurskyddsreformer sker ändå även fast du själv säger det. Allmänheten trycker på och reformer sker utan att veganer behöver kampanja för det. Men det är helt meningslöst att snacka med dig, du vet tydligen inte ens vem du pratar med. Over and out.

Anmäl
2016-09-04 19:14 #23 av: landsbygdsbo

#21

"Du har inte fattat att djurskyddsreformer sker ändå även fast du själv säger det."    Skriver du,

man kan ju undra vem som snackar i nattmössan

Jag kommenterar följande "-Vi ska i fortsättningen skifta debatten från att förbättra villkoren för de individer som vi förtrycker till att belysa att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer överhuvudtaget."

Alltså ett klart ställningstagande att vi ska ge fan i djurskyddsfrågorna och istället diskutera etiken i att använda animaliska produkter överhuvudtaget.

En åsikt jag inte delar, gör du?

10-4 and out

Anmäl
2016-09-04 23:17 #24 av: veggie4every1

#22 Jag tycker att den här konversationen visar just hur djurförtryck och djurskydd samarbetar och går hand i hand. Det finns inget som helst hot mot djurförtrycket från djurskyddets håll, utan man håller varandra bakom ryggen.

Att man inte vill förstå eller erkänna att reformer skulle ske utan kampanjer idag (kanske inte för 200 år sedan, men idag) är en typ av försvar för det egna ställningstagandet för ett fortsatt förtryck. Det är ju inte särskilt förvånande att man inte vill skifta debatten eftersom den passar en utmärkt som den är idag.

En förutsättning för att leva ett bra liv som djurskydd förespråkar är ju dock att man har ett liv att leva.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-05 09:08 #25 av: landsbygdsbo

#24

?

Du själv säger ju att vi måste göra att val, att vi ändrar från djurskydd till att arbeta för en negativistisk inställning.

Ändrar du dig nu?

Inge nya reformer sker utan att intressegrupper agerar. Slutar djurskyddsintressen att agera så tar ekonomiska intressen över. Människan likt naturen eller de förutsättningar vi skaffar i ett samhälle står aldrig still. De förändras hela tiden beroende på vad som påverkar.

Nu står det ju klart att broilerproduktion är den köttproduktion som har minst negativ påverkan av omvärlden.

Då styrs efterfrågan dit och och både miljöintressen ekonomiska intressen samt ekonomiska intressen driver ditåt. Vilket man ser idag på hur många nya broilerfabriker som öppnas.

Förutsättningen för ett bra djurskydd förhindrar inte att man i slutändan avlivar djuren. Det är 2 separera saker.

I djurskyddet har du säkert 90% av Svenskarna som är positiva, när det gäller att avstå avlivandet handlar det bara om 10%

Anmäl
2016-09-05 12:50 #26 av: veggie4every1

#25 Jag talade specifikt till #22 i det inlägget, så det kanske är därför du har frågetecken. Jag ändrar mig inte, men förklarade för Dex hur jag ser konversationen.

Dock säger du:

"Människan likt naturen eller de förutsättningar vi skaffar i ett samhälle står aldrig still. De förändras hela tiden beroende på vad som påverkar.

I djurskyddet har du säkert 90% av Svenskarna som är positiva, när det gäller att avstå avlivandet handlar det bara om 10%"

Djurskydd har säkert närmare 100% positiva och djurrätt har säkert har mindre än 10% positiva. Därför är det bättre för oss som förespråkar ett avskaffande av djurförtrycket att lägga tid, energi och pengar på att öka de knappa 10 procenten än att kampanja för något som nära 100 procent redan håller med om, trycker på med och som företagen redan nu lyssnar på.

När vi skiftar debatten från fortsatt förtryck med reformer till avskaffat förtryck så finns det inget som indikerar att människor helt plötsligt skulle sluta att bry sig om hur djuren behandlas. Vi kommer inte moraliskt sett att gå tillbaka till tiden då inte djurskydd fanns. Djurskydd kommer inte att upphöra så länge djurförtrycket finns eftersom de samarbetar och gagnar varandra.

"Förutsättningen för ett bra djurskydd förhindrar inte att man i slutändan avlivar djuren."

Men förutsättningen för ett bra liv som djurskydd förespråkar är att man har ett liv överhuvudtaget.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-05 15:12 #27 av: landsbygdsbo

#26 ja men då tolkade jag ju dig rätt. Du vill flytta fokus från djurskyddsfrågor till den etiska frågan om människans rätt att döda och hålla djur.

Och där håller jag inte med, Jag anser att vi, så länge vi använder djur för mat, kläder och andra ändamål hela tiden ska arbeta för ett förbättrat djurskydd, istället för att lägga resursen på en veganisering av samhället, som idag skulle ske mot samhällets uppenbara vilja.

Och självklart är det så att djurskyddsregler inte gäller för djur som redan är avlivade. Endast för dem som är på väg in i produktionen.

Och djuren i dagens produktion är ju vid liv tills de avlivas eller hur?

Anmäl
2016-09-05 23:20 #28 av: veggie4every1

#27 Men givetvis håller du inte med om att skifta debatten, det förväntar jag mig inte eftersom du inte vill avskaffa djurförtrycket.

Det är få av oss idag som du vet, som vill avskaffa djurförtrycket. De flesta vill som du, behålla det med reformer. Om vi som är veganer och förespråkar djurens rätt till liv, frihet och att inte vara någons egendom istället förespråkar djurskyddsreformer så finns det ingen kvar att kämpa för ett avskaffande.

Vi har inte obegränsat med tid, pengar och energi. Om vi lägger det på att förespråka djurskyddsreformer som blir det aldrig någon förändring. Djurskyddslagar finns, konsumenterna trycker på med reformer och industrierna svarar. Det är inte där vi nu bör lägga krutet, utan vi bör kämpa för ett avskaffat förtryck och djurens rätt till liv, frihet och att inte vara någons egendom.

Att döda någon är att orsaka denne den största skada någonsin, man tar precis allt från den individen. Vi förstår att när det gäller mänskliga individer så är det ett moraliskt problem att ta någons liv och mord anses värre än misshandel. Vi bör lära oss att det är ett lika stort moraliskt problem att beröva en icke-mänsklig individ livet.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-06 09:43 #29 av: landsbygdsbo

#28

En av anledningarna att jag inte vill skifta fokus från djurskydd till veganism är att det senare är en livsfilosofi som ett fåtal delar idag och att det lär dröja generationer om än någonsin tills majoriteten hemfaller åt den. Djurskyddet däremot är ngt vi kan fokusera på, ngt en absolut majoritet är positiva till och det därför är genomförbart i närtid.

Med det sagt hindrar det ju inte dig och dina gelikar att lyfta fokus bort från djurskydd och koncentrera er på livsfrågor istället.

Även om vi imorgon dag skulle leva efter din livsfilosofi skulle ett behov av djurskyddsfrågor kvarstå.

Vi kommer alltid vara i behov av att producera livsmedel

Alltså kommer vi alltid att konkurrera med djuren om födan.

Hur vi konkurrerar är väl en djurskyddsfråga.

Vi kommer alltid att konkurrera rent fysiskt om plats.

Hur vi gör det är en miljö o djurskyddsfråga.

Att avskaffa det du kallar för förtryck är idag  på kort sikt inte möjligt.

Menar du på allvar då att vi ska strunta i djurskyddsfrågorna?

Anmäl
2016-09-06 11:16 #30 av: veggie4every1

#29 När du undrar om jag tycker vi ska strunta i hur djuren behandlas så kan du gå tillbaka och läsa mina tidigare inlägg om igen för nu upprepar jag inte det mera Glad

Det jag "kallar för förtryck" är förtryck. Vi förtrycker andra individer pga den art de tillhör, ingen tvekan om den saken.

Visst finns det frågor som handlar om djurskydd även i en vegansk värld. Jag tycker inte att djurskyddet ska lägga ned, jag tycker dock att de bör fundera på hur bra ett skydd är som inte skyddar livet på individerna, det viktigaste vi har.

I en vegansk värld handlar dock djurskydd om att skydda djuren på riktigt, inte att utnyttja och döda djuren samtidigt som vi "skyddar" dom med kortare transporter till slakteriet.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-06 12:38 #31 av: landsbygdsbo

#30

Vad vi kommit fram till, är,

Att de få % som är för en vegansk livsstil jobbar för det och vi övriga jobbar för ett bättre djurskydd Skämtar

Anmäl
2016-09-07 13:00 #32 av: veggie4every1

#31 När vi inser att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer och att andra individer är betydelsefulla moraliskt sett med ett inneboende värde precis som vår egen art har, då fokuserar vi på ett avskaffande av förtrycket.

Med en moralisk insikt att det är fel att förtrycka andra individer följer givetvis ett djurskydd som verkligen skyddar djuren och även då från utnyttjande, död och förtryck.

När vi fokuserar debatten på ett avskaffande så arbetar vi givetvis samtidigt för ett djurskydd som verkligen gör skillnad för djuren, rätt till liv, frihet och att inte vara egendom. Det finns inget bättre djurskydd än det.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-07 14:43 #33 av: landsbygdsbo

#32

men en absolut majoritet anser inte att det du anser , att du inser, är acceptabelt.

Man inser att det inte i dagsläget är genomförbart.

Alltså inser man att det du kallar förtryck inte anses som förtryck i juridisk mening varför man anser att det är bättre att jobba med djurskydd

Anser jag.

Anmäl
2016-09-07 19:24 #34 av: Gen

Jag tycker att man måste klara av att hålla två bollar i luften samtidigt. 

Delar helt din uppfattning veggie4every1 att det bästa djurskyddet är det som skyddar liv, frihet och att inte vara någons egendom för alla kännande individer. 

Delar dock inte uppfattningen att djur inom animalieindustrin får det bättre av sig självt för att alla redan tycker det är bra, eller att kampanjer för att förbättra förhållandena i djurindustrin är kontraproduktiva. 

För att påverka någon tror jag man måste utgå från den uppfattning man delar. Jag tror det är konstruktivt att jobba utifrån tanken om djurskydd som man delar och successivt bryta den kognitiva dissonans icke-veganer lever i. Detta för att nå det ultimata djurskyddet vilket förstås är att inte dödas alls - jag tycker att det är en falsk motsättning att se det som helt olika saker. 

Jag tycker alltså att djurrätts-organisationer både kan och ska spendera pengar på kampanjer för ökad djurskydd. Det är dock inte samma sak som djurskydds-organisationer som enbart vill förbättra förhållandena för djuren till någon godtycklig nivå som de har definierat. 

Som anekdotisk bevisning tänker jag på alla otaliga diskussioner jag personligen har i ämnet, och att det inte går att blåsa på om djurens frigörelse det första man gör om man inte vill att diskussionen helt ska låsa sig. Man får acceptera att det för vissa går långsamt, och se det som att man sår små frön som kan gro. Det tar tid att bryta sig loss från sin dissonans, det gjorde det för mig, och det måste det få göra för andra.  

Vill även återgå till att det här faktiskt är en empirisk fråga som går att undersöka och svara på. Vad är det mest kostnadseffektiva sättet att rädda liv på? 

Jag antar att du inte gillar the humane league veggie4every1, eftersom de bland annat arbetar med att minska lidande? 

http://www.thehumaneleague.com/

http://www.animalcharityevaluators.org/recommendations/top-charities/the-humane-league/

Enligt denna utvärdering sparar en donation på $1000 ca 13,400 djur från att födas upp i livsmedels-indrustrin. Jag tycker de balanserar animal welfare och veganism på ett väldigt bra sätt och de visar detta genom att systematiskt utvärdera vad som har effekt. 

Anmäl
2016-09-08 00:35 #35 av: veggie4every1

#33 Så klart att du anser det, du är inte intresserad av någon förändring och då är det helt rätt väg att gå. Dock inte om man vill avskaffa djurförtrycket.

#34 Det första som sticker mig i ögonen när jag går in på the humane leagues sajt är Donate knappen. Här kan icke-veganen köpa ett gott samvete för en slant.

Förutom det så läser jag då om deras bedrifter och segrar:

"Sodexo has committed to source 100% cage-free eggs worldwide by 2025"

Ok, då blir det ägg från frigående förtryckta utnyttjade hönor istället då om 9 år från idag.

"Last week, United Egg Producers announced that it would commit to eliminate the live-shredding and grinding of baby male chicks by 2020 following conversations with The Humane League"

Jaha, inget mer nedmalande av levande kycklingar om 4 år, istället blir de väl gasade till döds som i landet med "världens bästa djurskydd". För på något sätt ska de ändå dödas. Det måste ju ske eftersom de är en biprodukt i äggproduktion.

"Following weeks of hard hitting and innovative campaigning led by The Humane League, Kroger, the country's largest grocer, has officially committed to sourcing exclusively cage-free eggs by 2025."

Jahapp.

Jag kan väl säga att jag inte vet tillräckligt om organisationen, men det verkar i mina ögon vara en djurskyddsorganisation. Kanske en tilltalande organisation för icke-veganer.

Genom att sätta lidandet och djurskydd i centrum så tonar vi ned frågan om dödandet i sig. Problemet är ju inte hur djuren behandlas utan att de utnyttjas och dödas överhuvudtaget. Men djurskyddsideologin bibehåller djur som resurser för människor att använda och därmed bibehåller också den moraliska uppfattning som vi vill ändra på.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-08 09:44 #36 av: landsbygdsbo

#35

Om jag då lite raljerande frågar vad veganrörelsen uppnått de senaste 10 åren då?

har konsumtionen av animalieproduktioner minskat, dör färre djur idag?

Jag har för mig, rätta mig gärna om jag har fel, att vi (som bor på detta klotet) idag äter mer kött än någonsin.

Trots veganrörelsens uppoffrande arbete.

Eller så kan jag säga

-att både dem som arbetar för djurskydd och dem som arbetar med veganismen arbetar utifrån sin egen övertygelse och därför bör respekteras.

Men med tanke på din egen ton så stannar jag vid det första alternativet Cool

Anmäl
2016-09-08 12:06 #37 av: landsbygdsbo

Som komplettering

Nötkött prognostiseras en svag ökning fram till 2021

Fläsk en ökning med ca 30%

Fågel nästan 100%

Av konsumtion/produktion i världen......

För i och med att allt fler människor får det bättre kommer animaliekonsumtionen att stiga. enligt tillgängliga data.

Anmäl
2016-09-08 14:53 #38 av: veggie4every1

#36 Ja du, veganrörelsen har väl lagt mycket tid och pengar på att förespråka reformer. Så vad annat resultat kan man då förvänta sig.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-08 15:06 #39 av: landsbygdsbo

#38

??att köttkonsumtionen ökar?

Då är det väl bättre ni lägger pengarna på annat, så kanske köttkonsumtionen minskar?

Men skämt åsido.

Rent biologiskt kan vi inte öka köttkonsumtionen i samma takt eftersom jordens resurser inte räcker för det.

Eftersom den ökande köttkonsumtionen intimt är förknippad med den standardökning världens folk har skapat de senaste 20 åren

Jag skulle tro att vi inom 20 år hamnar på en konsumtion som liknar 1950:talets i Sverige. Att kött återgår till att vara det lilla extra och att baljväxter o rotfrukter kommer att åter dominera innehållet på våra tallrikar.

Helt, skuret kött reserverades till söndagar o festligheter. och inte som nu, var o varannan dag.

Vilket i stort sett alla skulle vinna på.

Köttproducenterna skulle få rimligt betalt

De stora köttfabrikerna skulle försvinna

Folk skulle välja kvalitet framför kvantitet.

Och betydligt färre djur skulle slaktas.

Folkhälsan skulle tjäna på en mer allsidig kost

Anmäl
2016-09-08 15:17 #40 av: veggie4every1

#39 "Då är det väl bättre ni lägger pengarna på annat, så kanske köttkonsumtionen minskar?"

Håller helt med och det har jag försökt förmedla i den här tråden.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-08 19:15 #41 av: landsbygdsbo

#40

och vad vill du lägga pengar o resurser på, så att köttkonsumtionen minskar?Skämtar

Utomparlamentariska metoder?

Anmäl
2016-09-09 13:02 #42 av: veggie4every1

#41 Jag vill lägga pengar och resurser på att utbilda människor till att bli veganer. Det kan man givetvis göra på olika sätt.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-09 14:18 #43 av: landsbygdsbo

#42 det förstår jag, och det har ni ju gjort de senaste 20 åren.

Samtidigt som vi som vill ha ett bättre djurskydd jobbat för det.

Facit

Ja vi har väl ett bättre djurskydd

Men vi äter väl ungefär lika mycket kött

Så, så värst effektivt är det väl inte att utbilda i veganism, bättre då att satsa på djurskydd Skämtar

Anmäl
2016-09-09 14:26 #44 av: veggie4every1

#43 Nej, vi har inte det. Det läggs väldigt mycket resurser på djurskyddsreformer istället, med de resultat vi har idag.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-09 15:01 #45 av: landsbygdsbo

#43

Resursfördelningen hänger ju otvetydigt samman men vad folk vill. Majoriteten vill ha ett bra djurskydd och animalieprodukter....Därför lägger de ner resurser på djurskydd och inte veganideologi

Anmäl
2016-09-10 23:22 #46 av: veggie4every1

#45 Vi kan dock aldrig ändra majoritetens förtryck av de icke-mänskliga individerna genom att arbeta hand i hand med förtrycket genom att förespråka djurskyddsreformer och det visar ju också det resultat vi nått. Vi måste skifta debatten från djurskydd till djurrätt och vara tydliga med vårt veganbudskap, då har vi möjlighet att nå ett avskaffande.

Vill man fortsättningsvis förespråka djurskydd så görs det på en lämplig sajt som Djurskydd ifokus.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-11 07:48 #47 av: landsbygdsbo

#46

jag förespråkar inte djurskydd nu, jag jämför vad som är effektivast att föra fram ett budskap.

man kan likna det hela med hur man vill nå det socialistiska Nirvana.

Antingen med folket som sossarna, dvs med en majoritet

Eller som kommunisterna, "no matter what!" oavsett vad majoriteten vill Cool

Och väljarna har ju i Sverige visat vad de föredrar i valen

Därigenom har ju den ena linjen betydligt större möjligheter att närma sig det ouppnåeliga målet.

Anmäl
2016-09-11 10:45 #48 av: Gen

#35 Jag tog humane league som ett exempel eftersom jag misstänkte att det skulle sticka i ögonen. Jag tycker inte man kan se på den här frågan så svart och vitt som du och Francione gör. 

Det här är grunden för allt de gör: "As a non-profit focused on farm animals, our bottom line is ultimately dictated by the number of animal lives we save and the amount of animal suffering we reduce."

De har alltså ett fokus både på liv och lidande. Därför kan de som du säger jobba med livsmedelsproducenterna för att minska användningen av burhöns, förbättra förhållanden vid slakt etc för att minska lidandet. Deras övergripande mål är att sprida veganism. 

Du menar, om jag läser dig rätt, att arbete för att förminska lidande förstärker en felaktig uppfattning om att djur i grund och botten är resurser att utnyttja. Jag tycker det är intressant argument, och en spännande konflikt i djurrättsrörelsen för det finns många som resonerar så. Jag undrar vad man har för belägg för att det förhåller sig så. Vilka undersökningar har man gjort som visar att det faktiskt är effektivare att inte arbeta med ökat djurskydd (minskat lidande) som en komponent i sin aktivism. 

The humane league är spännande av den anledningen eftersom de genomför just den typen av utvärderingar, och har även av i oberoende utvärderingar (animalcharityevaluators) blivit topp-rankade i hur många faktiska liv som räddas genom deras arbete. 

Arbete för ökat djurskydd kan lika gärna leda till en ökad uppfattning om djurens värde, att de faktiskt är värda hänsyn och inte kan utnyttjas godtyckligt. När den uppfattningen sprids är steget till veganism mycket mindre.  Jag tycker det finns mer stöd för att den typen av arbete fungerar och dessutom är effektivare, än arbete enbart inriktat på ett avskaffande. Jag är orolig att ditt och Franciones resonemang helt enkelt inte har stöd i vad vi vet fungerar. 

Anmäl
2016-09-11 11:38 #49 av: landsbygdsbo

#48

Grunden för allt liv här på jorden är egentligen solenergi.

Växter är de enda (i stort sett) som kan omvandla denna energi till näring för däggdjur(inkl människan)

Bland däggdjuren så utnyttjar vi dels växter direkt eller i förädlad form, via andra djur. Inte bara vi utan ett stort antal djurarter gör så.

Inget fel i det. Vad som är nytt är vår industriella produktion av animaliska produkter.

Det har sänkt priset och lett till vad jag skulle vilka kalla en överkonsumtion.

Det är det ena.

Det andra är, att vi som tänkande varelser kan ta etiska hänsyn, välja hur och om vi ska konsumera andra djur. Vi kan inte välja om vi ska konsumera näring överhuvudtaget. Men vi kan välja vad vi äter.

Att respektera djur, att behandla dem som levande varelser instämmer nog de flesta att det är rätt.

Att hålla djur under ovan beskrivna förhållanden, för att ta tillvara deras skinn, kött, ull, päls eller skinn är för några få, otänkbart. För majoriteten självklart.

För min egen del så ser jag det som ett samarbete. Jag ger de djur jag håller en möjlighet att dels leva och dels reproducera sig, dvs föra sina gener vidare, samtidigt som jag tar en del av dem för att finansiera den möjligheten.

Samma sak med det vilda, jag anpassar skogs o jordbruk så att jag kan ha en stark viltstam, som jag sedan kan beskatta.

Resultatet av detta blir en biotop som många växter o djur drar nytta av.

Som jag drar nytta av

Och som , om jag slutade skulle resultera i ett artfattigt landskap.

och en tom frysboxLedsen

Anmäl
2016-09-11 15:07 #50 av: veggie4every1

#48 Är det verkligen deras övergripande mål att sprida veganism som jag läser här?

Jag håller inte alls med dig att djurskyddskampanjer leder till ett avskaffande av djurförtrycket. Jag har inga studier att visa upp för dig att en vegansk icke-våldslig utbildning av allmänheten är effektivare, men jag tycker att efter över 200 år av djurskyddsreformer som vi vet har lett till en ökad animalieproduktion säger att den vägen inte är den rätta om man vill avskaffa djurförtrycket.

Då tycker jag att det är dags att bryta upp och ta en ny väg och skifta debatten från fortsatt användning med reformer till avskaffande av förtrycket.

Människor som landsbygdsbo kommer att hålla djurskyddsreformerna levande för det innebär inga större förändringar och animalieproduktionen kan fortsätta som vanligt med lite reformer då och då för att hålla konsumenterna nöjda.

Det är dock ingenting som vi som förespråkar djurrätt behöver lägga ned mer resurser på.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-11 16:49 #51 av: Gen

#50 Jo men absolut så tolkar jag dem, att sprida veganism är målet. Står under about att de arbetar för att förbättra sin vegan-advocacy.  På twitter-kontot kan du kanske se blandningen: https://twitter.com/thehumaneleague?lang=en

Jag vill inte hävda att just humane league är det bästa av det bästa. Tänkte mest att det kunde få vara ett exempel för diskussionen eftersom de lägger energi på utvärdering av vad som fungerar, och även blivit topp-rankade för att verkligen ha effekt på antal liv som räddas, något vi väl båda ser som positivt. 

Jag tycker de arbetar med de komponenter du också tar upp med utbildning kring icke-våld och vegan outreach, men även de komponenter du inte gillar som att driva på för att förbättra rådande förhållanden. 

Du säger att vi har 200 år av djurskyddsreformer bakom oss? Vad är det du tänker på, att man i England antog den första djurskyddslagen 1822? Och du kanske tänker att dessa och efterföljande reformer inte klarat av att stå emot industrialiseringen av djurhållningen från 70-talet och framåt? Men det är väl knappast så att dessa reformer har "lett till en ökad animalieproduktion"? Det är väl att gå väl långt i sitt motstånd för djurskydd? 

Jag försöker att tänka på individerna. Att stödja projekt som tomma burar räddar några enstaka individer, att driva kampanjer som meatless monday på en skola eller andra organisationer räddar många fler. Det banar också väg för det ultimata djurskydd vi båda eftersträvar. Jag delar dock helt uppfattningen att veganism måste vara baseline i kommunikationen och det är möjligt att humane league kunde vara lite tydligare på den punkten.  

Anmäl
2016-09-12 02:07 #52 av: veggie4every1

#51 Jag är inte motståndare till djurskydd, men jag är motståndare till att djurrättsförespråkare förespråkar djurskyddsreformer när de bör förespråka djurrätt och veganism.

Jag tänker också på individerna och att vi ska få ett samhälle där de inte är förtryckta. Men djurskyddsreformer leder inte dit, det leder till fortsatt förtryck.

Jag är för Tomma burars aktioner. Men inte därför att de räddar några enstaka grisar eller hönor som företaget enkelt ersätter med andra individer, utan för den viktiga djurrättsliga debatten och publiciteten som följer deras aktioner. De fokuserar heller inte på behandling och djurskydd, utan på djurrätt och djurens rätt att inte vara egendom.

Djurrätt i sin rätta bemärkelse är ett hot emot djurförtrycket när vi får människor att inse att det är moraliskt fel att förtrycka andra individer oavsett vilken art de tillhör. Men för att det ska ske så måste vi fokusera på just det och inte på reformer.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-20 15:24 #53 av: landsbygdsbo

#52

Inser du vad det är du säger när du skriver "Jag är inte motståndare till djurskydd, men jag är motståndare till att djurrättsförespråkare förespråkar djurskyddsreformer när de bör förespråka djurrätt och veganism."

Du skriver ju, att bara för att de inte delar din åsikt så ska de inte bedriva djurskyddsarbete.

Kan inte låta bli att dra paralleller med olika religiösa inriktningar.

Både katoliker och evangeliska inriktningar har ju samma mål. Både i detta livet som i nästa..men Faan ta dem som inte delar deras åsikter hur man ska nå det målet ;)

Anmäl
2016-09-21 22:37 #54 av: veggie4every1

#53 Dock var det precis tvärtom som jag skrev. Jag har även förklarat varför tidigare i tråden. Scrolla uppåt Glad

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-22 07:56 #55 av: landsbygdsbo

"Jag är inte motståndare till djurskydd, men jag är motståndare till att djurrättsförespråkare förespråkar djurskyddsreformer när de bör förespråka djurrätt och veganism.""   Det är din text jag citerar, så hur du kan hävda att du skriver tvärtom förstår jag inte. Men att du ändrat åsikt efter det att du insett vad du skrev...det förstår jag mycket välSkämtar

Anmäl
2016-09-22 13:40 #56 av: veggie4every1

#55 Men landsbygdsbo...jag skriver ju att om man delar min åsikt, alltså förespråkar djurrätt så bör man förespråka djurrätt och inte djurskyddsreformer. Att de som inte delar åsikten att djur har rätt till liv, frihet och att inte vara egendom, att de förespråkar reformer, det förstår jag.

Du håller ju också med mig i inlägg #39 "Då är det väl bättre ni lägger pengarna på annat, så kanske köttkonsumtionen minskar?"

Ja, visst är det så och det vi bör lägga resurser på är att utbilda människor till att bli veganer.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-22 15:26 #57 av: landsbygdsbo

#56

"?att köttkonsumtionen ökar?

Då är det väl bättre ni lägger pengarna på annat, så kanske köttkonsumtionen minskar?"

Ni argumenterar ju idag på samma sätt som för 10 år sedan..och köttkonsumtionen stiger ju i världen. Därför föreslår jag ju att ni lägger pengarna på annat än den utsiktslösa argumenteringen o utbildningen eftersom köttkonsumtionen stiger trots era ansträngningar

Så var har du för förslag för att ändra på denna utveckling? att köra på i de gamla hjulspåren och "utbilda" folkCool

Anmäl
2016-09-23 01:09 #58 av: veggie4every1

#57 Icke-våldslig vegansk utbildning är relativt nytt medan djurskyddsreformer är gammalt.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-23 06:17 #59 av: landsbygdsbo

#58

Djurskyddsreformer är inte avsedda att stoppa animalieproduktion, inte att stoppa konsumtion av animalieprodukter. Så den har knappast ngn påverkan på köttkonsumtionen.

Vegansk opinionsbildning har, och det håller du nog med om, som syfte att dels stoppa animalieproduktion, dels  konsumtion av animalieprodukter.

Och då uppstår ju frågan, har de senaste 10 åren varit framgångsrika?

Som jag kan bedöma har lokala framgångar skett men i det stora hela så har konsumtionen av animalieprodukter ökat WW.

Alltså är ju frågan befogad om inte veganrörelsen borde ändra strategi för att nå den framgång man eftersträvar.

Anmäl
2016-09-23 13:28 #60 av: veggie4every1

#59 Precis, håller helt med.

Den abolitionistiska approachen har dock börjat att spridas på senare tid. Det finns nu gräsrötter över stora delar av världen som arbetar med en icke-våldslig vegansk utbildning och tack vare internet så kan man knyta kontakter, få ut information och utbildningsmaterial mycket lättare än för 10 år sedan.

De senaste 10 åren hade kunnat vara framgångsrikare om djurrättsförespråkare och djurrättsorganisationer inte arbetat med djurskyddsreformer, som du själv säger och har rätt i inte har för avsikt att avskaffa djurförtrycket, och arbetat med vegansk utbildning istället. Därför tycker jag att djurrättare ska ägna sig åt det och inte åt djurskyddsreformer.

Det är det som jag har försökt förmedla genom hela den här tråden och jag förmodar att du håller med att eftersom djurskyddsreformer inte har för avsikt att avskaffa djurförtrycket så är det ett väldigt ineffektivt sätt att försöka att avskaffa det på.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-23 14:00 #61 av: landsbygdsbo

#60

Och där har jag inte ändrat åsikt, jag anser fortfarande att det i nuläget är bättre att arbeta för ett bättre djurskydd, med framgång än framgångslöst arbeta för ett köttfritt samhälle.Cool

Anmäl
2016-09-23 14:39 #62 av: veggie4every1

#61 Därför att du inte är intresserad av att avskaffa djurförtrycket så klart.

Det lär dock inte bli framgångslöst när vi arbetar på rätt sätt.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-23 15:26 #63 av: landsbygdsbo

#62

nej och det är inte du heller eftersom du äter för att överleva. och vegitabilieproduktion innebär död och fördrivning för djuren Skämtar

Och så länge mänskligheten är tvugna att äta så lär det fortsätta att vara på det viset...

Anmäl
2016-09-23 23:47 #64 av: veggie4every1

#63 Haha, lite rolig är du allt nu. Jo, jag är intresserad av att avskaffa djurförtrycket även fast jag äterSkrattar

Att vi inte kan överleva helt utan att tvingas skada är tråkigt men moraliskt försvarbart eftersom vi måste leva och äta något.

Att förtrycka och exploatera andra individer i onödan för egen bekvämlighet, ekonomi, aptit, nöje osv. är dock inte moraliskt försvarbart.

Jag tror, oavsett det jag skrev tidigare om att du inte var intresserad av att avskaffa djurförtrycket, att någonstans där inne finns det en landsbygdsbo som tycker som jag att rättvisa inte bara ska gälla för en enda art på planeten. Det tror jag egentligenGlad

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-24 07:50 #65 av: landsbygdsbo

#64

Det finns ingenting som heter rättvisa förutom hos just människan. Där företeelsen ibland förekommer. I naturen, bland växter och djur existerar den överhuvudtaget inte.

I människans samexistens med andra arter finns heller ingen rättvisa. Den sker till 100% på de villkor naturen medger. Och människan skapar.

Att utifrån det påstå att vissa dödar för mat o produkter i onödan och andra inte är en konstruktion som vissa skapar sig själva för skapa ordning o mening i en annars kaotisk tillvaro

Du dödar, indirekt för att skaffa dig föda, husrum o kläder.

jag dödar direkt i samma syfte.

Dödande sker även i syfte att skapa en viss miljö, antingen lämplig för människan, odling eller för andra djur.  Alltså inte heller det sker i "onödan"

för de jur som dödas är det egalt om det sker av någon indirekt eller direkt.

Vad jag önskar är att vi respekterar de djur som används, slaktas och inte omvandlar dem till en industriproducerar billig massprodukt, där förbrukarna inte inser varifrån produkten kommer.

Om sedan några väljer att avstå från frukt eller från kött av religiösa eller av egna skäl så ska de naturligtvis göra det. Vi människor har ju möjlighet att välja.

Det är ett individuellt val på individuell nivå, som bara ett fåtal individer med höga resurser kan göra, med höga resurser om man jämför med resten av världens befolkning...

Anmäl
2016-09-25 02:04 #66 av: veggie4every1

#65 Jag tror att djur kan ha en känsla för rättvisa, vi förstår och vet inte så mycket som vi tror om djuren. Men även om de inte har det så behöver man inte förstå sina rättigheter för att vara berättigad.

Vi samexisterar inte med de domesticerade djuren som vi förtrycker och exploaterar. Du har dock rätt i att vi människor har en möjlighet att välja.

Vi kan välja att inte förtrycka och exploatera andra individer. Djuren vi utnyttjar och dödar kan inte välja.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-25 05:52 #67 av: landsbygdsbo

#66

i naturen finns bara 1 rättvis, den som bäst anpassar sig överlever och den som inte klarar det försvinner.

Att vissa djur ibland uppvisar beteenden som vi kan uppfatta som rättvisa (man delar med sig inom gruppen exempelvis) är uttryck för just den artens försök till anpassning av en given situation och sker i vilt tillstånd så gott som aldrig över artgränserna. såvida båda arterna tjänar på det (symbios)

Ett sådant samarbete kan vara mellan människa och exempelvis gris. Där samarbetet leder till fördelar för båda arterna. Dels kött för människan och dels möjligheten att sprida art o gener över hela världen för arten gris.

Det är ju uppenbart att arten gris inte skulle varit så framgångsrik om inte människan hade gjort bruk av djuret.

men rättvist är det knappast.

Anmäl
2016-09-26 14:22 #68 av: veggie4every1

#67 Vi gör inte djuren en tjänst genom att utnyttja och döda dom i miljarder varje år. Att de utnyttjas och dödas över hela världen är inte något att betrakta som framgångsrikt för arten och inget de drar fördel av.

Inte heller finns det något slags samarbete mellan oss och de arter vi förtrycker. Vi har makten att förtrycka och behandla djuren som resurser och det utnyttjar vi till fullo. Det gör det dock inte moraliskt rätt och det gör inte förtrycket till en god handling.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-26 17:51 #69 av: landsbygdsbo

#67

Dagens tamgris är ett av de mest framgångsrika däggdjuren, De  har spritt sig över i stort sett hela jordklotet tack vare att gris o människa samarbetar.

Och om man som varje arts primärmål ser , är att sprida arten och föra generna vidare så är det ju ett lyckokast för just den arten.

Samma sak gäller vissa hönsfåglar o nöt-raser.

Naturligtvis har det myntet en baksida, dels att djuren slås ut i förtid och inte har förmånen till ett naturligt liv. Men man måste i ärlighetens namn säga att flera gris o nötraser utrotats därför att människan slutat att samarbeta med just dessa raser

Som jag sagt tidigare, det finns ingen moral, det finns ingen rättvisa i naturen. Det är etiska värderingar vi människor skapat efter det att vi skaffat oss resurser att ha dem. Djuren har inga...

Anmäl
2016-09-27 12:27 #70 av: veggie4every1

#69 Det finns inte heller moral eller rättvisa i att exploatera och förtrycka andra individer på grund av att de tillhör en annan art.

Att vi sedan som människor påstår oss att förstå  moral och rättvisa gör det hela bara värre eftersom vi tar oss friheten att helt välja bort det när det passar oss. Vi har nog inte då förstått det så bra som vi tror.

Jag tror inte att du egentligen tror att vi gör 70 miljarder/år landlevande djur en tjänst genom att sprida utnyttjandet och dödandet av de här icke-mänskliga individerna över hela planeten. Det är inte en god handling.

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-09-27 12:47 #71 av: landsbygdsbo

# 70

Om du ser dig omkring i naturen så är det rätt vanligt att en av parterna eller båda dör i samband med parning o eller  äggavläggning. Allt ifrån spindlar till laxar beter sig så.

Att nu ett antal varmblodiga djur anpassats/anpassat sig till samarbetet med människan så att människan dödar merparten av alla djur samtidigt som man garanterar den aktuella artens fortlevnad och spridning är naturligtvis ingen vinst för individen, men väl för arten.

Till det kommer att vi människor förändrat biotopen i så stor utsträckning att de flesta tamdjurens ursprungsformer inte skulle överleva idag, med möjligt undantag av grisen...

Rättvisa och moral har inte med den saken att göra.

Anmäl
2016-09-27 21:45 #72 av: veggie4every1

#71 Det lever vilda motsvarigheter till de flesta domesticerade djuren. Vilda höns, vildsvin, råttor, hamstrar, kaniner, marsvin, fåglar, fiskar, hästar, getter, får, vargar och kattdjur bland andra. Uroxen som kossan härstammar har vi tyvärr redan har utrotat, men det finns andra bufflar som exempelvis visenten.

Så de flesta ursprungsformerna skulle överleva idag och som bevis så gör de det redanSkrattar

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.