2016-01-22 13:56 #0 av: veggie4every1

Så skriver Jessica Thiel. "Jag för en kamp för ett avskaffande av djurförtryck. Det är ett förtryck som är så djupt rotat i samhället att de flesta inte ens är medvetna om det. Djur ses idag som egendom. I lagens mening är de bara saker."

http://kkuriren.se/asikter/insandare/1.3760167

Håller ni med?