Etikettdjurrätt
Läst 1700 ggr
Michaela98
2018-04-19, 13:27

Rovdjurens betydelse - Gymnasiearbete -

Hej!

Jag och min kompis har som slutuppgift i naturkunskapen skrivit en text om rovdjurens betydelse. Vi skulle uppskatta om ni kunde ta er tid att läsa texten och svara på undersökningen som följer!

Tack på förhand,

Michaela

Det finns cirka 290 levande olika rovdjursarter. De rovdjur som befinner sig på land finns i alla kontinenter utom Antarktis och i alla typer av miljöer. Rovdjurens tänder, så kallade rovtänder bildar en kraftig sax, detta för att lätt kunna stycka exempelvis kött. Deras ursprung kom för cirka 65 till 70 miljoner år sedan, det var då de första rovdjuren utvecklades, de fick då deras specialiserade tänder.

Rovdjur delas upp i två grupper. Hundliknande rovdjur där bla Björnar, valrossar samt också skunkar ingår men också i kattliknande rovdjur där Lodjur, Hyenor och Leoparder passar in. Vi människor ser inte alltid kopplingen till djurens påverkan på naturen eller världen i allmänhet. I den här uppsatsen förklarar vi hur stor påverkan rovdjuren har på naturen men också för oss människor. Finns det en möjlighet till att rovdjuren hjälper oss till ett hållbarare samhälle och om det stämmer, hur? Om rovdjuren inte skulle finnas, märks det eller är deras påverkan på naturen för stor?

Rovdjur anses vara djur som kan äta kött, men det finns även rovdjur som ät växtätande. Jättepandan är ett utav dessa som kallas rovdjur men inte äter kött. Pandan har nämligen samma tarmkanaler som rovdjur som äter kött. Över 99% av jättepandans föda är växter av cirka 60 olika arter. Deras största föda är bambu, de äter cirka nio till tolv timmar per dygn. Pandan är alltså ett rovdjur som inte skulle klara sig om det endast fanns växtätande djur eftersom att det skulle leda till att pandans mat begränsas i mängd. Ekosystemet jättepandan lever i bryts ständigt ner och minskas/krymper. Detta i sin tur kommer att leda till att pandans existens hotas. Om inte jättepandan har möjlighet att äta så mycket den behöver under en dag för att överleva kommer den att dö ut. För att bevara ett sällsynt rovdjur som jättepandan behöver vi människor göra en förbättring kring hanterandet om våra ekosystem. Det kan vara alltifrån att bevara träden så att de inte i massor förstörs och huggs ner, se till så att inga farliga ämnen släpps ut i vattnet och förstör dess kretslopp samt att minska risken för skogsbränder så att vår skog bevaras på rätt sätt.

 

Alla djur och växter behövs för att kretsloppen/kretsloppet ska fungera. För att bilda kolhydrater av vatten och koldioxid används energin vid solljus för att omvandla växters ljusenergi till kemisk bunden energi, detta sker vid fotosyntesen. Energin för livsprocesserna styrs av kolhydraterna som utnyttjar växten som byggstenar vid ökning. Om alla rovdjur skulle försvinna skulle det inte finnas en rädsla för att bli dödad av djuren då alla överlevande djur skulle vara växtätare som inte är intresserade utav kött då det inte ingår i deras föda. Dock skulle detta leda till en överpopulation av växtätande djur och i och med detta skulle det finnas finnas färre växter. Bristen på växter i vår natur skulle i sin tur leda till att de växtätande djuren har ont om mat och det skulle dessutom finnas betydligt mycket mindre platser för alla djuren att leva på, det eftersom att dom har specifika förhållanden där tex rätt mat finns. Vissa rovdjur har exempelvis skogen som deras hem. Skogen kommer att minska eftersom att växterna och träden dör. Detta i sin tur leder till att djuren dör. Växterna ger syre till vår inandningsluft och om växterna helt skulle försvinna skulle syret vi andas in och behöver minska drastiskt.

Dessutom har vissa djur speciella uppgifter i naturen, bin har tex uppgiften att pollinera växter så att nya växter kan skapas och om inte de har något ställe att bo på kommer det tillslut att leda till att växten inte kan föröka sig. Tusentals växter och vår matproduktion är ett utav de viktigaste delarna som bin tillsammans med andra “pollinatörer” har en oerhört stor roll inom. De står för en tredjedel utav vår matproduktion inom grödor för både djur och växter. De ger en bättre kvalité på frukter samt också bidrar till att skörden blir större. Både humlor och bin idag i vår natur är utrotningshotade, detta händer på grund utav att de blir förgiftade av besprutningen av kemikalier på odlingarna bina försöker pollinera. Bina skulle alltså vara en väldigt viktig del om alla djur endast skulle äta växter. Men som det ser ut nu kommer även växterna i framtiden att minska och ett flertal djurarter samt även oss människor kommer att ha en begränsad tillgänglighet utav växter och mat.

 

Vargen är en av dom arter som är mest hotad, vi har ca 350 vargar i Sveriges skogar. De är så få att det är rödlistade och skyddade enligt lag. Det finns också mycket problem med inavel tack vare den lilla populationen. Vargen har en bra anpassningsförmåga som klarar av att leva nära människor och bebyggelse, men det är oss människor det är fel på. Vi vill inte leva nära vargen då vi har byggt upp en myt i sagor om att den ska vara ett farligt och människoätande rovdjur. Men sanningen är att det var ca 200 år sedan en människa i Sverige blev dödad av en varg, då var det dock en frisläppt varg som var halvtam.

Jakten på dessa vargar ökar om de närmar sig oss människor i vårt område vi känner oss trygga inom. Vi anser inte att vargen gör någon nytta i vår natur alls, vi ser det endast som en fara som bör försvinna. Men vargen är så mycket mer än så. Vargen behövs i den så kallade “biologiska mångfalden” och naturens balans är i stort behov utav vargens agerande och jakt utav andra rovdjur etc. En stor obalans skulle ske om vargarna inte fanns. Ekosystemet skulle inte fungera eftersom att det är i tre steg. Växter, Växtätare samt de som äter växtätarna. Utan dessa fungerar inte vår natur på ett bra sätt.

95% utav vargens föda är älgar och dess påverkan på älgstammen är viktig. Älgar har alltid en enorm påverkan på skadorna av tall och lövträd varje år. Dessa mängder förstörelser av älgarna hjälper människor men främst och bäst vargarna med att minska.  Även om en vargstam hittar en flock med älgar på 4-5 stycken så slår de bara ner en. För att det är allt de behöver, en liten stam vargar jämfört med en stor stam vargar jagar lika många älgar. Oftast var fjärde dag jagar de och fäller ner en älg så att stammen kan äta. De påverkar alltså så att det inte blir en överpopulation av älgar. Dessutom känner vargarna av vilken älg som är svagast och det är då den som blir bytet för jakten. Detta resulterar till att de starka och drivnaste älgarna kan sprida vidare sina gener och göra så att kommande generationer blir starkare och bättre. Vargarna hjälper naturens gång att flyta genom att sålla bort det som är för svagt och långsamt. Det är den största skillnaden mellan människa och varg jakt.

 

De största rovdjuren i vår värld idag minskar, det visar forskning. Rovdjuren bor på en mycket mindre yta än de någonsin gjort förut. Vi är ständigt på jakt efter att ta bort det i vår närhet som hotar oss när det gäller djur som anses som ett hot. Men om vi hela tiden skulle gå och skjuta alla rovdjur vi anser är en fara skulle det sluta med att rovdjurens population minskade. Rovdjuren har en stor betydelse för påverkan av andra arter. Dock så ersätter vi människor tyvärr rovdjurens effekt i naturen eftersom att vi jagar rovdjur i för stora mängder. Människors jakt kommer inte att kunna kompensera rovdjurens åtskiljande jakt då det absolut inte har någon liknelse i hur vi och rovdjur jagar. Rovdjurens jaktsätt är mer noggrann och specifik medans människans jakt inte vet skillnaden mellan ett svagt eller starkt byte. Vargarna tex har överlägsen kontroll över människans jakt, så därför borde vi som människor backa och låta vargarna sköta naturens gång på egen hand utan vår hjälp. Vi människor har ingen hänsyn när vi jagar djuren, vi har ett mål vi vill följa och det är det vi är inriktade mot. Vi måste sluta förändra landskap och ekosystem så att vi i en följd inte får så kallade “ekologiska kollapser”. Vår syn på naturen måste få en drastisk förändring, det kommer från forskare som vet hur vår framtid annars kommer att se ut.

Rovdjuren har också en väldigt specifik roll i naturen eftersom att de till exempelvis ger matrester till bland annat järven när de jagat/fällt ett byte. På grund av vargens stora jakt runtom i landet följer järven exempelvis efter där maten finns och på så sätt sprider sig. Alla rovdjur har ett behov att jaga varandra och där maten förflyttar sig gör då arten, exempelvis rävar, lodjur och järvar detsamma. Om endast en art skulle äta vargens matrester, exempelvis räven så skulle detta leda till att räven skulle föröka sig i större mängder. Rävens jakt på mat skulle då minska. Rådjur är ett byte som rävar ofta äter och dessa skulle då minska i population som i sin grad senare skulle leda till att lodjur inte har någon föda att hitta då det också jagar rådjur. Denna oändliga cirkel visar rovdjurens enorma påverkan, inte bara på naturen men på de andra rovdjursarterna. Om ett rovdjur skulle försvinna skulle sakta men säkert hela rovdjurs populationen gå ner med den.

  

De flesta rovdjur håller på att dö ut på grund av tjuvjakt och en alldeles för stor jakt gentemot antalet som finns kvar i naturen. Naturskyddsföreningen är en organisation som ständigt jobbar för rovdjurens rättvisa i samhället och försöker sätta lagar och regler så våra rovdjur idag kan leva vidare på ett naturligt sätt utan en alltför stor jakt på dem. Förbättras våra lagar och regler för våra unika rovdjur behöver vi inte själva oroa oss för en överpopulation av andra djur samt växter. Rovdjuren har en sådan stor påverkan kring vår natur och att vi människor inte märker detta är hemskt. Låt rovdjuren leva sitt liv i det fria ifred, utan hot och oro.

Upp till toppen