Djurrätt

Djurtest av kosmetika, hygien o hushållsprodukter

2016-05-14 12:33 #0 av: sighni

Sedan 2013 är det förbjudet att sälja djurtestad kosmetika och hygienprodukter inom EU. Det finns dock undantag som gör att djurtester ändå förekommer. Förbudet har trots det stort symbolvärde. Flera länder har följt efter och förbjudit djurtester på hygienprodukter, andra länder överväger att införa förbud mot djurtester.

Undantagen från försäljningsförbudet är att det är tillåtet att använda ingredienser som är djurtestade för en annan produkt t.ex. livsmedelstillsatser, hushållsprodukter eller målarfärg. Om ett annat land t.ex. Kina kräver djurtester för att produkterna ska få säljas där så får de säljas även inom EU trots att produkten då är djurtestad. Även produkter som var djurtestade innan 11/3-13 får säljas. Djurtestdata om råvarorna som finns får användas för att riskbedöma nya produkter.

EU:s kosmetikalagstiftning (djurtestförbudet) omfattar inte bara smink utan även hygienprodukter av olika slag som schampo och tandkräm. Likaså ingår babyprodukter, solskydd, parfymer, hårfärgningsmedel, permanentvätskor, produkter för intimhygien, massageoljor, nagellack, rakkrämer, blekmedel för hud, antirynkkrämer och munvatten.

Däremot ingår inte tvätt- och diskmedel, städprodukter, hygienprodukter för djur, desinfektionsmedel, handsprit och liknande och även produkter som förs in i kroppen som t.ex. tatueringar, botox och ”fillers” vilket då betyder att produkterna förmodligen är djurtestade.

Botox

Produkter som innehåller Botox (botulinumgift) klassas som läkemedel även när det används kosmetiskt mot t.ex. rynkor. Eftersom detta är ett farligt gift testas varje tillverkningssats med det s.k. LD 50-testet som går ut på att se vilken dos som dödar hälften av djuren. Ofta används 6 grupper med 8-24 möss i varje grupp. Giftet sprutas in i magen på djuren. De flesta djur dör genom långsam kvävning p.g.a. att andningsmuskulaturen förlamats vilket ofta tar 2-3 dygn. De djur som överlever 3-4 dygn gasas till döds eller får nacken knäckt. Något företag har börjat ersätta dessa plågsamma djurförsök med tester på celler, ytterligare någon ska lämna in en ansökan om godkännande av ett celltest som kan ersätta djurtesterna. Detta företag har använt över 70 000 möss per år för att djurtesta sina botox-produkter.

http://www.djurensratt.se/botox-dodar

http://forskautandjurforsok.se/fakta/konsument/botox/

Kosmetika och hygienprodukter

Eftersom det finns tusentals kosmetikaingredienser på marknaden borde företagen kunna tillverka nya produkter utan nya djurtester. De djurtester som redan är genomförda går ju inte att göra ogjorda. Det är mycket sällsynt idag att företagen testar sina slutprodukter på djur.

För att vara säker på att inte djur lidit vid framställningen av kosmetika och hygienprodukter är det säkrast att använda produkter från de företag som har infört ett frivilligt djurtestförbud. Djurens Rätt har en förteckning över vilka produkter som är godkända enligt HCS (se nedan).

http://www.djurensratt.se/icke-djurtestat

Det går inte att lita på när företag eller försäljare säger att deras produkter inte är testade på djur. Amerikanska företag kan påstå att deras produkter är ”ej djurtestade” trots att mängder av möss och råttor används i olika tester, eftersom den amerikanska djurförsökslagstiftningen inte anser att möss och råttor är djur!

Humane Cosmetics Standard

Djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa och USA har gått samman för att få bort djurtester vid framställning av hygienprodukter och kosmetika. De har en gemensam standard som kallas ”Humane Cosmetics Standard (HCS). Djurens Rätt är den svenska organisationen i detta samarbete. För att godkännas enligt standarden måste företagen fylla i en omfattande enkät med frågor om hur de kontrollerar sina leverantörer. De måste ha kontroll längs hela råvarukedjan och det ska finnas intyg från leverantörer och legotillverkare på detta. Företaget måste aktivt kontrollera att leverantören uppfyller kraven. Om en leverantör djurtestar en ingrediens trots avtalet köps inte råvaran där igen. Finns inte någon annan leverantör dras produkten in eller ändras receptet. Företagen måste ha ett system för kontroller av sina leverantörer så att de klarar en revision utförd av ett oberoende ackrediterat certifieringsföretag. Standarden gäller djurtester som produkttillverkaren kan ha inflytande över. Det gäller inte djurtester som gjorts innan avtal skrevs eller djurtester som måste göras enligt lag ex. läkemedel eller som görs av tredje part. Mer om detta finns här: www.gocrueltyfree.org

Symbolen för att man uppfyller HCS standarden ser ut så här:

Det finns företag som säger att de inte testar sina produkter på djur ändå finns de inte med på HCS- listan. Det beror på att de inte kan garantera att ingen av deras underleverantörer använder djurtester. Det kan vara ett nytt märke och företaget har inte brytt sig om att skriva på de papper som behövs för att bli godkänd. Kontakta de företag du vill köpa ifrån och be dem skriva på nödvändiga papper. Alla företag förstår inte vilken konkurrensfördel det kan vara att finnas med på listan. Listan är internationell så finns det ett internationellt kontor måste det skriva på formulären.

EU:s kemikalielagstiftning kräver att många kemikalier ska djurtestas för att få registreras och säljas. Kemikalielagstiftningen gäller även ingredienser som kan användas vid framställning av kosmetika och hygienprodukter. Under de kommande åren kommer gamla kemikalier att djurtestas för att registreras förutom alla nya ämnen. Det innebär många djurtester och mycket lidande för djuren. Läs mer om det på

http://forskautandjurforsok.se/fakta/om-djurforsok/kemikalietester/

Det pågår internationella samarbeten för att få fram djurfria metoder för riskbedömning av kemikalier. Det finns redan djurfria metoder att bedöma hud- och ögonirritation, akut giftighet och allergirisk. När det gäller risker vid långvarig exponering, risk för hormonpåverkan och risker för fostret pågår utveckling av djurfria metoder.

Varför infördes det då djurtester?

Djurtester av hygienprodukter och kosmetika blev standard under1970- och 80-talet för att ingen ville att produkterna ska orsaka hud- eller ögonirritation, allergier, cancer eller fosterskador. På 30-talet blev flera kvinnor blinda och en dog som hade använt mascara. I USA kan konsumenten stämma producenten om skada uppstår. För att skydda sig mot stämningar började producenterna testa sina produkter på djur. Mängder av djur av olika art har använts i detta syfte.

Det görs även djurtester i marknadsföringssyfte. Om ett företag påstår att deras produkt har hälsosamma egenskaper måste det kunna bevisas och det görs ofta genom djurförsök trots att det inte finns något krav på det och att det brister i tillförlitligheten att dra slutsatser från djur till människa.

Idag vet vi att djurförsök inte är en särskilt bra metod för att utvärdera risker för hud- och ögonirritation, allergier eller andra risker för människor. Tyvärr vill ingen betala utvecklingen av djurfria metoder. Myndigheterna tycker det är industrins sak. Industrins intresse beror på konsumenterna. Om vi köper deras djurtestade produkter så är de nöjda och gör ingenting för att förändra sina testmetoder. Nu när EU:s försäljningsförbud införts har intresset ökat. Men det är upp till oss konsumenter att visa vad vi tycker om djurtester.

Antal djur

Enligt EU-kommissionen användes 2008, 1510 djur i kosmetikatester inom EU, 2009 t.o.m. 10 mars användes 344 djur. Förbudet infördes 11 mars. De råvarutester som är vanligast förekommande var allergitester, ögonirritationstester och mutagenicitetstester (påverkan på arvsanlag).

Humane Household Products Standard

Det finns även en standard för ej djurtestade hushålls- och rengöringsprodukter som kallas the Humane Household Products Standard (HHPS). Den har funnits sedan 1996 och är den mest omfattande standarden företagen kan ansluta sig till när det gäller att få bort djurtester från marknaden. För att bli godkänd måste företaget sluta utföra eller beställa djurförsök, ange ett brytdatum när företaget inte längre testar sina produkter på djur, tillåta en oberoende revision genom hela sitt produktionsled och hålla sig till sin djurförsökspolicy. En koalition av djurrätts- och djurskyddsorganisationer i EU och Nordamerika har tagit fram regelverket. I Sverige är Djurens Rätt ansvarig. Företaget ansöker om godkännande av hela sitt sortiment i sitt eget land och blir sedan godkända i hela världen. De listor som finns i Sverige gäller de produkter som säljs i Sverige. På dessa sidor finns godkända produkter i övriga världen,

Sverige och Djurens Rätts hemsida för ej-djurtestat: www.djurensratt.se/ickedjurtestat

Storbritannien och BUAV:s hemsida för ej-djurtestat: www.gocrueltyfree.org

USA:s och CCICs hemsida för ej-djurtestat: www.leapingbunny.org

BUAV = British Union for Abolition of Vivisection, CCIC = Coalition for Consumer Information on Cosmetics.

Det är flera tusen djur som används i tester av hushållsprodukter inom EU såsom kaniner, hamstrar, marsvin, råttor, möss och fiskar. De utsätts för giftighetstester,hud- och ögonirritationstester och reproduktionstoxicitetstester för att se om produkten ger nedsatt fertilitet eller fosterskador.

Det pågår (2016) en kampanj för att även få till ett djurtestförbud på dessa produkter. För mer information om kampanjen och för att skicka iväg en protest se länken nedan.

http://www.djurensratt.se/clean-up-cruelty

Den skuttande kanin (leaping bunny) får användas för ej djurtestade hushållsprodukter också.

Hur djurtester går till och vilka alternativ som finns har jag beskrivit i separata artiklar.

Likaså inom vilka områden det förekommer djurförsök. Tills vidare besök Forska utan Djurförsöks hemsida.

Informationen till denna artikel är hämtad hos Forska utan djurförsök och Djurens Rätt.

Mer information finns att få här:

www.uncaged.co.uk

http://www.eceae.org/

http://forskautandjurforsok.se/fakta/konsument/kosmetikatester/

http://www.djurensratt.se/stoppa-plagsamma-djurforsok


Anmäl
2016-05-14 12:35 #1 av: sighni

Symbolen allra överst är "leaping bunny" och symbolen för att kosmetika, hygien-hushålls- och rengöringsprodukten inte är djurtestad. Den skulle varit med i texten men det ville sig inte. 

Anmäl
2016-05-14 19:01 #2 av: veggie4every1

Tack sighniBlomma

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2016-05-15 09:24 #3 av: sighni

#2 😀

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.