2015-09-15 14:41 #0 av: veggie4every1

Alla levande varelser delar en grundläggande rättighet, rätten att inte vara någons egendom. En förespråkare för den abolitionistiska djurrättsteorin idag är Professor Gary L Francione. En av många andra förespråkare av abolitionism var den engelska parlamentarikern William Wilberforce som arbetade för avvecklandet av slaveriet.

Wilberforce kritiserades starkt för detta och istället uppmuntrades reformer och humana förhållanden. Reformerna skulle dock aldrig hota slavägarnas rätt att äga slavar.

Till slut drev man ändå igenom en lag som avskaffade slaveriet. Sverige avskaffade slaveriet några år senare efter påtryckningar från abolitionister.

Human slakt eller humant utnyttjande av djuren är inte en bra metod att förespråka pga att det inte förändrar människors syn på djur som egendom eller resurser.

Veganism måste vara baslinjen i djurrättsrörelsen. Vi kan inte förespråka rättigheter för djur om vi samtidigt utnyttjar och dödar dom.

Detta oavsett hur humant de behandlas eller hur glada de är. Djuren har ett intresse av att leva och att inte vara någons egendom.

Det är bättre om djuren lider mindre förstås, men vi bör inte förespråka reformer som leder till att djurens egendomsstatus upprätthålls.

Djurskyddsreformer har under de 130 år som det funnits i Sverige lett till högre effektivitet och en ökad produktion av animalier.

Djurskyddsreformer gör också djurutnyttjandet mer acceptabelt och leder till att människor känner sig mer bekväma med att utnyttja och direkt eller indirekt döda djuren.

För att ett paradigmskifte ska ske och djurslaveriet avskaffas så måste vi ifrågasätta och arbeta för att ändra människors syn på djur som egendom.

Att äga sig själv, den rätten bör alla ha, oavsett vilken art man tillhör.